GDPR

Personuppgiftspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund till oss skall känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

 
Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter enligt gällande rätt. De personuppgifter som kommer att behandlas erhålls från våra kunder eller andra tex Skatteverket, Bolagsverket eller allmänt tillgängliga källor och avser behöriga företrädare och andra personer vars personuppgifter behövs för att hantera kundrelationer samt verklig huvudman.

De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas för att uppfylla vårt uppdrag mot er som kund och lagar, som bokföringslag och den s.k. penningtvättslagen m.fl. är bl. a kontaktuppgifter som namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.

I samband med registrering av kunden kan vi även komma att behandla kopior av ID-handlingar för de personer som företräder uppdragsgivaren inom ramen för de kundkännedomsåtgärder som skall vidtas i enlighet med penningtvättslagen.

 
Säkerhet

Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar.

Våra system och vår organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av uppdraget.
 

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna kommer inte att behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

 
Rättigheter såsom registrerad

Registrerade har i vissa fall rätt att få information om huruvida personuppgifter som rör den registrerade behandlas och i så fall rätt att få tillgång till personuppgifterna i form av s.k. registerutdrag. Du har alltid rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.

Vidare kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade, vi är dock skyldiga att bevara dokumentationen under minst tio år. Detta medför att det inte är tillåtet att radera personuppgifter som ingår i sådan dokumentation dessförinnan. 

 
Personuppgiftsbiträde

Vi agerar som personuppgiftsbiträde för dig som vår kund. Vi har därför personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som kund och oss. Vi agerar i enlighet med de instruktioner som finns i personuppgiftsbiträdesavtalet.

 
Underbiträden

Vi använder underbiträden till några av våra tjänster. Vi förbinder oss att ha personuppgiftsbiträdesavtal med våra underbiträden.

På förhand godkända underbiträden är:
Fortnox (ekonomisystem)
Crossnet (back-up)
Vid arbetstoppar kan vi även komma att anlita ledig kapacitet i huset. Dvs Bareda Redovisning AB kan komma att anlita Christina Landén Revision AB och vice versa. Vi blir därmed underbiträden åt varandra.

 
Kontaktpersoner vid frågor

Bareda Redovisning AB, Per Therén, tel 036-37 05 32

Christina Landén Revision AB, Christina Landén, tel 036-37 18 50