Redovisning

Vi har en bred erfarenhet av redovisning i olika branscher. Vi arbetar såväl i ett internt redovisningsprogram som i webbaserade redovisningsprogram.

I de webbaserade redovisningsprogrammen kan vi kommunicera med varandra t ex genom att ni scannar in fakturorna och vi bokför dem.

Redovisningen sköter vi antingen genom att kunden lämnar/scannar materialet och vi bokför det hos oss eller så kan vi arbeta ute hos er i ert redovisningsprogram.

Sköter ni själva den löpande redovisningen så kan vi hjälpa er med bokslut/årsredovisning och vara ert bollplank under året i frågor som kan dyka upp.

Övrigt inom redovisning som vi erbjuder är:

  • Skattedeklarationer
  • Fakturering
  • Betalningar
  • Rådgivning
  • Rapportering
  • Avstämningar
  • Periodbokslut
  • Budget
  • Bokslut
  • Årsredovisning