Rådgivning

Vårt motto är att vara nära kunden och kunna vara ett bollplank inom en rad frågeställningar som dyker upp i ert företagande. Det kan röra sig om :

  • Starta verksamhet
  • Bolagsbildning och/eller registrering hos skatteverket
  • Styrelsearbeten
  • Verksamhetsutveckling
  • Omstruktureringar
  • Generationsskiften
  • Avveckling av verksamhet
  • Likvidationer