Christina Landén Revision AB

Christina Landén Revision AB är ett litet företag med hög kompetens och personligt engagemang.

Vi har funnits sedan 2002 och arbetade då mest med revision i AB. Under 2017 har vi släppt de sista revisionsuppdragen och jobbar nu med det som vi gillar mest; redovisning, bokslut och rådgivning mm. Vi jobbar därmed närmare kunden och mer i nutid och framtid istället för dåtid. 

I företaget arbetar Christina Landén, och Rasmus Sjökvist Landén och de kunder vi arbetar med är små- och medelstora ägarledda företag inom vitt skilda branscher. Företagsformen hos kunderna varierar allt från AB och HB till enskild firma men också Brf och andra typer av ekonomiska föreningar mm.

Christina är auktoriserad redovisningskonsult och ansluten till FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Vi utbildar oss löpande för att följa med i de förändringar som ständigt pågår.

Företaget ingår i ett nätverk av redovisningskonsulter och revisorer.

Tjänster

GDPR

Kontakt

Christina Landén Revision AB
Box 52
564 22 Bankeryd

Telefon: 036-37 18 50 
Christina: 0708-277 877
E-post: christina@landenrevision.se
Rasmus:
E-post: rasmus@landenrevision.se